LeistungsabzeichenHier eine kurze Auflistung der Leistungsabzeichen, die unsere Kameraden bereits errungen haben.

Kurze Erklärung zu den Abkürzungen:

FLA ...Feuerwehrleistungsabzeichen (in Bronze (B), Silber (S) oder Gold(G))
FuLA ...

Funkleistungsabzeichen (bis 2002 vergeben in Bronze (B), Silber (S), Gold(G)
oder das ab 2002 vergebene neue FuLA (NEU))
THL ...Leistungsprüfung 'Technische Hilfeleistung' (in Bronze (B), Silber (S) oder Gold(G))
Lösch ...Leistungsprüfung 'Löscheinsatz' (in Bronze (B), Silber (S) oder Gold(G))
Bayern ...


Abzeichen des bayerischen Landesfeuerwehrverbandes
(1. Stufe Feuerwehrleistungsabzeichen (1.),
Abzeichen 'Technische Hilfeleistung' in Bronze (THL))


 FLA FuLA THL Lösch Bayern
 BSG BSGNEU BSG BSG 1.THL
AIGNER Lukas                 
BÖCK-SCHNEPPS Michael                 
CZESCHKA Johann              
DIMMEL Philipp                  
DUFFEK Franz                   
FEMBÖCK Erich                  
FEMBÖCK Franz                  
FEMBÖCK Franz jun.                   
GLASL Josef               
HABERLER Christian                  
HANS Robert                   
HOLZER Jürgen               
HUFNAGL Martin                
KLEIN Thomas                   
KREIMER Alexander                 
KREIMER Gottfried                
KREIMER Michael                 
KRONBERGER Fabian                  
KRONBERGER Matthias                 
KRONBERGER Sebastian                
LAA Thomas                  
LANG Claudia                
LANG Katrin                
LANG Sarah                
LANG Franz               
LEDERMÜLLER Ernst                 
LOIBL Alexander                  
LOIBL Gerhard               
MÜLLNER Anton                   
MÜLLNER Jan                  
MÜLLNER Johannes                  
MÜLLNER Josef Jun.                   
MÜLLNER Josef 58                   
MÜLLNER Tim                  
MÜLLNER Walter               
PACIK Johannes                 
PENNER Gerald                
PENNER Norbert                
PENNER Jürgen                 
RIEFENTHALER Johann              
RÖTZER Roman                 
SCHABEL Ernst               
SCHELLER Patrick                
SCHELLER Roland                  
SCHMIDT Markus                  
SCHNEIDER Johannes               
STESSEL Erwin                 
STESSEL Wolfgang                 
STUMMER Mathias                 
TITTLER Franz               
ULRAM Jürgen               
WASHIETL Alfred              
WIMMER Christian                
WIMMER Erich              
WIMMER Martin                  
WIMMER Thomas                
WINDISCH Alfred               
WINDISCH Georg                 
WINDISCH Stefan             
ZINSBERGER Ernst                   
ZINSBERGER Robert               
ZINSBERGER Rosch                   
ZINSBERGER Thomas                   
                     
Summe: 44713 133319 11721 1900 917